• பாட்டுப் போட்டி

    பாட்டுப் போட்டி

    பிரபல தொலைக்காட்சியில் பாடும் திறமை உள்ள மாற்றுத் திறனாளிகளை வெளி உலகுக்கு அறிமுகம் செய்யும் முகமாக ஒரு பாட்டுப் போட்டி நடத்த உள்ளது. கீழ்கண்ட தகுதிகள் உள்ள→continue reading

  • சுயம்வரம் நிகழ்ச்சி

    சுயம்வரம் நிகழ்ச்சி

    மாற்றுத்திறனாளிகள் (காது கேளாதோர்) தங்கள் வாழ்க்கை துணையை தேர்வு செய்யும் சுயம்வரம் நிகழ்ச்சி சென்னை அண்ணா மேம்பாலம் அருகே உள்ள சிறுமல் செவித்திறன் குறையுடையோர் பள்ளியில் நேற்று→continue reading